Đang tải... Vui lòng chờ...

Nạp tiền điện thoại trả trước

1. Nhập số điện thoại bạn cần nạp.

2. Chọn đúng kiểu thuê bao (Trả trước).

3. Chọn mệnh giá thẻ mà bạn muốn nạp.

4. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn (Winpay sẽ gửi thông tin giao dịch của bạn vào email này)

5. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "Nạp tiền” và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Nạp tiền điện thoại trả sau

1. Nhập số điện thoại bạn cần nạp.

2. Chọn đúng kiểu thuê bao ( Trả sau).

3. Chọn số tiền mà bạn muốn nạp.

4. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn (Winpay sẽ gửi thông tin giao dịch của bạn vào email này)

5. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "Nạp tiền” và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Mã thẻ điện thoại

1. Chọn mệnh giá thẻ bạn cần mua.

2. Nhập số lượng thẻ cần mua.

3. Nhập chính xác địa chỉ email nhận mã thẻ của bạn.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "Mua thẻ " và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Mua mã thẻ games

1. Chọn mệnh giá thẻ bạn cần mua.

2. Nhập số lượng thẻ cần mua.

3. Nhập chính xác địa chỉ email nhận mã thẻ của bạn.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "Mua thẻ " và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Thanh toán Hóa đơn Internet

1. Chọn nhà cung cấp

2. Nhập số hóa đơn

3. Chọn số tiền cần thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "thanh toán" và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Thanh Toán Hóa đơn tiền điện

1. Chọn chi nhánh điện lực cung cấp

2. Nhập số hóa đơn

3. Chọn số tiền cần thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "thanh toán" và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Thanh toán Hóa đơn tiền nước

1. Chọn chi nhánh cấp nước

2. Nhập số hóa đơn

3. Chọn số tiền cần thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "thanh toán" và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Thanh Toán Hóa đơn truyền hình Cáp

1. Chọn nhà cung cấp truyền hình Cáp

2. Nhập số hóa đơn

3. Chọn số tiền cần thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "thanh toán" và hoàn thiện các bước giao dịch.

 

Thanh Toán Hóa đơn điện thoại bàn cố định không dây và có dây

1. Chọn nhà cung cấp điện thoại bàn

2. Nhập số hóa đơn

3. Chọn số tiền cần thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Winpay hoặc qua tài khoản ngân hàng).

>>> Chọn "thanh toán" và hoàn thiện các bước giao dịch